Anioł trzysta sześćdziesiątego pierwszego dnia
dedykowany P. Siemaszce
z cyklu Opiekunowie czasu
technika: akryl