Anioł trzysta sześćdziesiątego drugiego dnia
dedykowany K. Kuczkowskiemu
z cyklu Opiekunowie czasu
technika: akryl