Anioł trzysta sześciesiątego piątego dnia
dedykowany E. Kuczkowskiej
z cyklu Opiekunowie czasu
technika: akryl