Anioł sto trzydziestego szóstego dnia
z cyklu Opiekunowie czasu
technika: akryl