Anioł trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia
dedykowany J. Zegarlińskiemu
z cyklu Opiekunowie czasu
technika: akryl