Anioł trzysta czterdziestego szóstego dnia
z cyklu Opiekunowie czasu
2014
technika: technika mieszana