Anioł trzysta czterdziestego szóstego dnia
z cyklu Opiekunowie czasu
technika: technika mieszana