Katechizm żebraczy
z cyklu Katechizm żebraczy
2017