Witold Jurkiewicz

Witold Jurkiewicz
fot. Krzysztof Hejke

Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną, dokumentalną oraz historycznymi i alternatywnymi technikami fotograficznego obrazowania. Od 1985 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików.

W 1997 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej grafika na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi a habilitację w dziedzinie sztuk filmowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi w 2016 roku. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Od ponad trzydziestu lat związany jest z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie kolejno prowadził i kierował Pracownią Fotografii w Katedrze Intermediów na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora Uniwersytetu.

Ostatnie wystawy indywidualne: Ludzie / Miejsca / Znaki (Muzeum Okręgowe, Suwałki 2013 ), Czas Zatrzymany (Biała Synagoga Sejny 2014 ), Patrząc na Kresy (Muzeum Historyczne, Sanok 2014), Znaki Pamięci ( Dom Kultury Polskiej w Wilnie 2015 ), 50 lat z fotografią (Muzeum Fotografii w Bydgoszczy 2020).

Laureat dyplomu i medalu im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii na 50 – lecie ZPAF. Współautor Antologii Fotografii Polskiej pod redakcją Jerzego Lewczyńskiego (1999). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

Jego prace są w zbiorach Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

19 dzieł artysty na stronie GA | zobacz wszystkie
Witold Jurkiewicz
Powrót z pola, Litwa
2005
Witold Jurkiewicz
Święto chleboroba, Białoruś
2006
Witold Jurkiewicz
Spożywczy
1975
Witold Jurkiewicz
Zakład produkcyjny
1975
Witold Jurkiewicz
Spotkanie na drodze, Tomaszówka, Białoruś
2006
1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 65, Henryk Słysz, Witold Jurkiewicz
4.07.202111.07.2021
wydarzenie wirtualne
2 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
2 publikacje na stronie GA
Witold Jurkiewicz
Kresy-Suvalkija
2005