Bogna Derkowska-Kostkowska

Bogna Kostkowska Derkowska

Rodowita bydgoszczanka. Historyk sztuki. Od 1992 pracuje w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Prowadzi badania nad historią Bydgoszczy XIX i 1 poł. XX wieku w zakresie architektury i urbanistyki, odnotowując fakty z życia i działalności ok. 400 projektantów i wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem postaci Józefa Święcickiego. W 2016 ukazała się jej książka Bydgoszczanin i budowniczy. O Józefie Święcickim, architekturze i Bydgoszczy 1859-1913. Redaktor około 10 etapów „Studium historyczno konserwatorskiego”. Autorka wielu analiz archiwalnych, artykułów i publikacji w wydawnictwach fachowych i popularnych. Jej teksty odnaleźć można m.in. w „Materiałach do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, „Kronice bydgoskiej” czy „Kalendarzu Bydgoskim”. Uczestniczka i prelegentka na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Aktywna na polu popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Organizatorka wielu działań edukacyjnych.

1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 85, Bogna Derkowska-Kostkowska, Józef Święcicki
21.11.202128.11.2021
wydarzenie wirtualne
1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
1 publikacja na stronie GA