Bogdan Dąbrowski

Bogdan Dabrowski

Urodzony w 1946 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uprawia fotografię plenerową. W jego twórczości ważny jest nurt historyzujący: okiem kamery fotograficznej często spogląda na zacierające się ślady przeszłości, interesując się niejednokrotnie wielokulturowością historii Polski.

17 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
2 publikacje na stronie GA
Bogdan Dąbrowski, Wojciech Nadratowski
Zapis wędrówki
1984