Joanna Witt-Jonscher

1900-1982
Joanna Jonscher Witt

Artystka malarka. Przed wojną studiowała w klasie fortepianu prof. Z. Drzewieckiego w warszawskim Konserwatorium Muzycznym. W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu zajmowała się wraz z mężem dr. med. J. Jonscherem działalnością charytatywną. Urządzała prywatne koncerty na cele społeczne. Od 1945r. uczestniczyła aktywnie w życiu społeczno-kulturalnym Bydgoszczy. Pisała krytyki teatralne i recenzje. Organizowała przedstawienia teatralne we własnym mieszkaniu. Przedstawiała programy poetyckie na antenie rozgłośni warszawskiej i bydgoskiej oraz w placówkach kulturalnych Bydgoszczy i Szczecina. Była współorganizatorem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i Teatru Promocji w Bydgoszczy. Pod koniec lat 50. zajęła się malarstwem. Zachęcona opiniami M. Porębskiego, R. Stanisławskiego, A. Szapocznikow i Z. Kałużyńskiego przygotowała swoją pierwszą indywidualną wystawę malarstwa. W 1960 r. została przyjęta do ZPAP. Przygotowała kilkanaście wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu plenerach i ekspozycjach poplenerowych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 1980 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Zaświat w Bydgoszczy.

14 dzieł artysty na stronie GA | zobacz wszystkie
Joanna Witt-Jonscher
Bory Tucholskie I
Joanna Witt-Jonscher
Święta
Joanna Witt-Jonscher
Dziewczynka z zapałkami
Joanna Witt-Jonscher
bez tytułu 1
Joanna Witt-Jonscher
Zamek w Radzyniu
1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 57, Wiesław Trzeciakowski, Joanna Witt-Jonscher
9.05.202116.05.2021
wydarzenie wirtualne
1 publikacja na stronie GA