Paweł Szydeł

Pawel Szydel

Urodzony w 1963 w Więcborku. Poeta, prozaik, redaktor, polonista. Debiutował wierszem...mój głos protestu w 1981 na łamach dwutygodnika „Kujawy”. Po 1989 wiersze, prozę i artykuły krytyczne publikował w prasie literackiej, m.in. w „Autografie”, „Przeglądzie Artystyczno – Literackim”, „Wyrazach”, „Magazynie Literackim”, „Akancie”, „Poboczach”, „Toposie”, „Bohemie” oraz w pismach zagranicznych: „Psi vino” (Czechy), „Weles” (Czechy), „Dziejaslov” (Białoruś), „Treci Trg” (Serbia), „Lirikon21” (Słowenia), „Navyhod” (Czechy), „Zarys” (Niemcy). Pomysłodawca, współzałożyciel i od 1998 do 2012 redaktor naczelny wielojęzycznego Kwartalnika Literacko – Artystycznego „POBOCZA”, poświęconego kulturze krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2004 współorganizator środkowoeuropejskiego festiwalu literackiego pn. Międzynarodowe Spotkania Poetyckie – POBOCZA. Jego wiersze były tłumaczone na języki: czeski, serbski, białoruski, słoweński, niemiecki i angielski. Wydał trzy książki poetyckie: Niebo nie dla nieobecnego (2000), Złorzeczę prawu ciążenia (2005), Niewielki wybór (2010). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

3 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
3 publikacje na stronie GA
ks. Franciszek Kamecki, Paweł Szydeł, Jan Kaja, Jacek Soliński
Stranou, X Europejski Festowal Poezji
2017
Paweł Szydeł
Niewielki wybór
2009