Henryk Słysz

1947-2009
Henryk Slysz

Urodzony 21.09.1947 w Bydgoszczy – zmarł 14.04.2009 w Bydgoszczy. Córka Agnieszka. Mieszkał w Gościeradzu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Koronowie, a następnie studiował fizykę na UMK w Toruniu. Pracował jako rolnik. Poeta. Debiutował w „Kamenie” (1969). Jego utwory były publikowane m.in. w „Literaturze”, „Życiu Literackim”, „Faktach”, „Pomorzu”, „Promocjach Pomorskich”, „Expressie” i „Akancie”. W końcu lat 70-tych doraźnie brał udział w działaniach artystycznych środowiska młodoliterackiego Bydgoszczy. Był także współzałożycielem klubu motorowego „Wyczół” w Gościeradzu. Został pochowany na cmentarzu we Wtelnie.

1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 65, Henryk Słysz, Witold Jurkiewicz
4.07.202111.07.2021
wydarzenie wirtualne
2 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
1 publikacja na stronie GA