Piotr Siemaszko

1 Piotr Siemaszko

Urodzony w 1962 r. w Bydgoszczy, prof. uczelni, pracownik badawczo – dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Literaturoznawstwa). Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest literatura polska XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dokonań literackich polskiego modernizmu oraz problematyka związków literatury i malarstwa. Od 1992 r. zajmuje się krytyką literacką i artystyczną. Artykuły o sztuce publikował na łamach czasopism lokalnych („Promocje Pomorskie”, „Gazeta Regionalna”, „Bydgoski Informator Kulturalny”) i ogólnopolskich („Topos”, Exit”, „Kwartalnik Artystyczny”). Opublikował książki: „Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta” (Bydgoszcz 1996), „Świat obrazu – obraz świata. Przestrzenie pograniczne w pisarstwie Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Zbigniewa Herberta” (Bydgoszcz 2000), „Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku” (Bydgoszcz 2007).

1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 113, Piotr Siemaszko, Bronisław Zygfryd Nowicki
5.06.202212.06.2022
wydarzenie wirtualne
4 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
18 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie