Piotr Wiesław Rudzki

Wieslaw Piotr Rudzki

Polski dokumentalista, poeta, prozaik i działacz kulturalny – człowiek książki. Absolwent Technikum UKSW (teologia z dziennikarstwem), UG (filologia polska) i UWM (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Doktorant – autor dysertacji poświęconej obrazom kolei i melancholii w polskiej poezji XX w. Autor arkusza poetyckiego W szafie (2014), wydanego w Bibliotece „Toposu” (t. 95) oraz kroniki podróży rejestrującej ostatni rozkład jazdy kolei wąskotorowych PKP Wąskie linie snów (2005). Współautor m.in. antologii Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna (2013) oraz Miejsce obecności (2016–2019). Publikował m.in. na łamach Gdańskiego Czasopisma Humanistycznego UG „Jednak Książki”, „Poznaj swój kraj”, „Autografu”, „Toposu” i „Blizy”. Wielokrotny stypendysta miast Gdańska i Sopotu. Zdobywca wyróżnienia podczas XXX Warszawskiej Jesieni Poezji (2001), I miejsca w trakcie XVII Połowów Poetyckich w Gdyni (2018) i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie im. M. Kajki w Ogródku k/Orzysza (2019). W latach 1999–2005 prowadził studencki teatr DWA KSIĘŻYCE, działający przy Ośrodku Kultury „Arsus” w Warszawie (autor scenariuszy, reżyser, aktor).W grudniu 2012 r. zainicjował pomorski projekt poetycki PANTOGRAF, w ramach którego światło dzienne ujrzały już pozycja nr „0” Pociąg pośpieszny AWANGARDA do Poznania Głównego (2018) i pozycja nr 1 Pociąg pośpieszny WITKACY do Zakopanego (2019) pod redakcją tegoż. W 2014 r. na deskach sopockiego Teatru Atelier – we współpracy z agencją BART – zostało wystawione przedstawienie Comsa comsi… w szafie (reż. B. Szreder), którego warstwę poetycką stanowił wspomniany poemat W szafie.

2 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
1 publikacja na stronie GA