Zdzisław Polsakiewicz

1928-1974
Zdzislaw Polsakiewicz

Poeta, krytyk literacki, uczestnik Powstania Warszawskiego. W latach 1947–1950 studiował w Akademii Nauk Politycznych, próbując jednocześnie swych sił w dziennikarstwie. Jako poeta zadebiutował w 1951. Pracował w dziale kulturalnym „Gazety Pomorskiej” i dwutygodniku „Fakty i Myśli”, którego był współzałożycielem. Publikował w prasie bydgoskiej i ogólnopolskich pismach literackich recenzje poetyckie i plastyczne, felietony i reportaże o tematyce kulturalnej, wywiady z ludźmi sztuki, szkice literackie o wybitnych twórcach współczesnych, m.in. o Julianie Przybosiu i Zbigniewie Bieńkowskim. Wydał dwa zbiory wierszy: Milczenie i czas (1966) i Na pamięć (1969). Pochowany na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

4 wydarzenia archiwalne (2004-2020)