Jerzy Pluta

Jerzy Pluta

Urodzony w 1942 r. na Górnym Śląsku, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Od 1960 r. mieszka na Dolnym Śląsku. Prozaik, krytyk literacki, edytor, ornitolog amator. W latach 1960–1965 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim im. Bolesława Bieruta, na tejże uczelni na podstawie rozprawy „Proza Henryka Worcella” uzyskał w 1975 r. stopień doktora nauk humanistycznych. Od końca października 1965 r. do lipca 1969 r. pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich – Bibliotece PAN we Wrocławiu. Współinicjator i w latach 1966–1970 członek „Ugrupowania Literackiego 66”. W latach 1995–2002 redaktor, edytor i autor naczelny zeszytów literackich „Przecinek” (z. 1–12). W 1975 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. Stanisława Piętaka (za książkę „Okruchy epopei”), a w 1980 r. – Nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie (za powieść „Sto czyżyków). Ornitolog amator: od1956 r. prowadzi obserwacje stadnych zachowań czyżyków (Spinus spinus) i wróbli (Passer domesticus), zwłaszcza balkonowych, dociekliwym czytelnikom niektóre wyniki badań Jerzy Pluta udostępnia w utworach prozatorskich. Urodzony podróżnik, od 1959 r. przymusowy domator. Autor 2 powieści „Sto czyżyków (i piórko rajskiego ptaka) ” – 1978, 1988, „Piotr Czyżyk zasypia” – 1988, 7 zbiorów opowiadań m.in. „Konie przejadają Polskę” – 1974, „Stacja metra: Franz Kafka” – 1994, „Zdania poranne, zdania wieczorne” – 2004, „Tysiąc pierdołek o pichceniu grochu z kapustą i kawiorem” – 2016, książki o prozie Henryka Worcella „Okruchy epopei” (1974) oraz książeczki „Henryk Bereza: artysta czytacz/pisarz/mistrz/onirysta” (2006). W 2016 r. ukazały 2 książki Pluty: w Wydawnictwie Warstwy – zbiór małych próz „Tysiąc pierdołek o pichceniu grochu z kapustą i kawiorem”, zawierający teksty z lat 1995–2015 (wyróżnienie za projekt graficzny dla Małgorzaty Rybickiej w konkursie Tokyo TDC Annual Awards 2017, wyróżnienie w dziale „Literatura piękna” w 57 Konkursie PTWK „Najpiękniejsze książki 2016 r.”), a w Wydawnictwie OKiS Arch2pelag – reedycja w jednym tomie „Przecinka” („Książka miesiąca” miesięcznika „Twórczość” 2017, nr 4).

1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
7 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie
Jerzy Pluta
Melancholijka polonaise wyznania człowieka marginesowego
1987