Andrzej Piechocki

Andrzej Piechocki

Urodził się w 1938 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Waryńskiego (1955) rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując w 1961 r magisterium. W tym samym roku podjął pracę w charakterze asystenta przy Katedrze Zoologii Ogólnej UŁ. W 1968 r. uzyskał stopień doktora, a w 1991 r. tytuł naukowy profesora. W latach 1991–2008 pełnił obowiązki kierownika Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ. Jako zoolog specjalizował się w badaniach fauny wodnej, zwłaszcza mięczaków (Mollusca). Był kierownikiem wypraw naukowych UŁ na Saharę i do Afryki Zachodniej (1974/1975) i do Konga (1988). Działalność literacką rozpoczął w 2009 r. wydając pamiętnik z podróży na Saharę pt. „Ekspedycja”. Obok saharyjskich wspomnień, opublikował trzy powieści: „Ucieczka z Akademii IQ” (2012), „Obywatel Jan P.” (2018), „Ludzie i krowy” (2020). Powieść „Obywatel Jan P.” była w 2019 nominowana do nagrody literackiej „Strzała łuczniczki”.

1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
1 publikacja na stronie GA
Andrzej Piechocki
Obywatel P., biografia
2018