Marian Olszewski

Marian Olszewski

Urodzony w 1946 r. w Bydgoszczy. Ukończył studia w PWSSP w Gdańsku. W 1977 r. uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. K. Śramkiewicza. Uprawia malarstwo i rysunek. Swoje prace prezentuje od 1977 r. na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach malarskich m.in.: I Nagroda i Złoty Medal Ministra Kultury i Sztuki Bielska Jesień, 1986 Bielsko Biała, I Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. R. Pomorskiego, 1987 Katowice.

1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
2 publikacje na stronie GA
Marian Olszewski
Obrazy
2006