czwartek, 12 października 2017 - otwarcie wystawy Bogdana Chmielewskiego pt. „WZÓR” Żywy obraz.

Bogdan Chmielewski, fot. Krzysztof Szymoniak
Bogdan Chmielewski, fot. Krzysztof Szymoniak
 

Bogdan Chmielewski, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1970 r. Uczestnik 146 wystaw i imprez artystycznych. Autor ponad 200 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2008. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek „Grupy 111-Lucim”. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ważne etapy działalności artystycznej: Wyjście: Wystawa dworzec PKP – Bydgoszcz Główna; „Poezja na Dworcu” 1975, „Akcja Podróż” (1976); Przejście – zatrzymanie: „Akcja Lucim” (1977-78), Działanie w Lucimiu 1979; Powrót (nóstos): działania lucimskie, praca w Luciumiu i poza nim (1980-2007): Nóstos (tęsknota za domem) 1980; współudział w sformułowaniu programu 11 punktów „sztuki społecznej” (1980); Oikomancja – postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współrzędnych czasu i miejsca „domowskazów” (1991); „Bajki wizualne” (ponowne zaczarowanie świata) 1994; koncepcja „dobrego miejsca” (chrono-etno-eko-sacro-kosmo-topu )1995; realizacje oikoniczne – kondensaty adoracyjno-kontemplacyjne (1992-2008); prognoza formacji. „nowi cisi” (2000)

WZÓR

Obrazek rzewny
Z dawnych lat
Spłowiały jak kobierzec
Wyblakło – kocham szczerze
Jaśnieje – w nic nie wierzę
Znak – replika
Ziemia – falsyfikat
Wznowiony komunikat
       Rączka małego Krzysia
       Pisze trzy słowa na dzisiaj

Bogdan Chmielewski
21 III 2017

Bogdan Chmielewski, fragment realizacji, WZÓR żywy obraz
Bogdan Chmielewski, fragment realizacji, WZÓR żywy obraz