czwartek, 8 listopada 2018 - otwarcie wystawy Bogdana Chmielewskiego pt. „Część i całość”

Bogdan Chmielewski, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1970 r. Uczestnik 146 wystaw i imprez artystycznych. Autor ponad 200 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2008. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek „Grupy 111-Lucim". Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ważne etapy działalności artystycznej: Wyjście: Wystawa dworzec PKP - Bydgoszcz Główna; „Poezja na Dworcu" 1975,  „Akcja Podróż" (1976); Przejście - zatrzymanie: „Akcja Lucim" (1977-78), Działanie w Lucimiu 1979; Powrót   (nóstos): działania lucimskie, praca w Luciumiu i poza nim (1980-2007): Nóstos (tęsknota za domem) 1980; współudział w sformułowaniu programu 11 punktów „sztuki społecznej" (1980); Oikomancja - postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współrzędnych czasu i miejsca „domowskazów" (1991); „Bajki wizualne" (ponowne zaczarowanie świata) 1994; koncepcja „dobrego miejsca" (chrono-etno-eko-sacro-kosmo-topu )1995; realizacje oikoniczne - kondensaty adoracyjno-kontemplacyjne (1992-2008); prognoza formacji. „nowi cisi" (2000)

Bogdan Chmielewski, Część i całość, fragment realizacji, 2018
Bogdan Chmielewski, Część i całość, fragment realizacji, 2018

Ćwiczenia z części i całości ...

(wypisy z materiałoznawstwa)

                                   Bogdanowi Chmielewskiemu   

 1. Czas bez wilgoci
  wysusza

  nie powinna być odrzucona
  żadna łza

 2. Drewno też pragnie
  odrodzić się drzewem

  nawet w próchnie drzemie
  pamięć materiału

 3. Młodości ze starością
  nie należy skuwać złotem

  do pobudzenia życia wystarczy
  słoneczny mosiądz - nareszcie zrozumiałem

Wojciech Banach
23 maja 2018r. godz. 4.44