czwartek, 11 października 2018 - wieczór poetycki z Piotrem Wiesławem Rudzkim pt. „Elektryfikacja! – albo antologia kolejowa” oraz promocja książki „Pociąg pospieszny AWANGARDA do Poznania Głównego. Almanach za rok 2017 [art-book]”.

W spotkaniu udział wezmą współpracownicy pomorskiego projektu poetyckiego PANTOGRAF, m.in. Grzegorz J. Grzmot-Bilski i Jarosław Jakubowski.

Czytanie wierszy - Roma Warmus.

Etiuda parateatralna stanowiąca entre spotkania: Piotr Wiesław Rudzki, Roman Mikołajczyk (w roli Kazimierza Wierzyńskiego), Karina Lewandowska (kurator latającej wystawy) i Bogumił Grala (pianino/organy Hammonda i harmonijka ustna) 

Podczas wieczoru książka będzie dostępna do kupienia w cenie 60,- zł (każdy egzemplarz to dzieło sztuki, posiadające własny, indywidualny numer naniesiony przez kaligrafa).

Książka artystyczna (art-book) Pociąg pośpieszny AWANGARDA do Poznania Głównego. Almanach za rok 2017 - pod redakcją Piotra Wiesława Rudzkiego - stanowi pozycję „zerową" serii wydawniczej pomorskiego projektu poetyckiego PANTOGRAF, a więc inauguruje cykl roczników o charakterze kolejowo-literackim.

Wiodącym celem niniejszej publikacji jest (od)budowa pozytywnego wizerunku kolei w Polsce, promocja i rozwój czytelnictwa poezji, promocja kultury województwa pomorskiego, której pragniemy być ambasadorami, integracja wybrzeżowych środowisk artystycznych i rozbudzanie wrażliwości twórczej w najmłodszym pokoleniu Pomorzan. Wreszcie - najsampierw! - wspólna refleksja nad bieżącą kondycją egzystencjalną człowieka w drodze (homo viator) - w naszym napiętym teraz, iście „elektrycznym" czasie...

Piotr Wiesław Rudzki, fot. Krzysztof Szymoniak
Piotr Wiesław Rudzki, fot. Krzysztof Szymoniak
 

Autor tej osobliwej antologii - Piotr Wiesław Rudzki - jest obecnie doktorantem, prowadzącym prace badawcze nad obrazami podróży koleją i melancholii w polskiej poezji XX wieku. Tejże pracy naukowej towarzyszy działalność o charakterze archiwistycznym i artystycznym, prowadzona w ramach projektu PANTOGRAF, którego Rudzki jest inicjatorem i koordynatorem. Osią owego projektu jest cykliczne wydawanie bibliofilskich almanachów, zbierających twórczość literacką (poetycką) autorów pomorskich inspirowaną koleją - a więc wiersze, opowiadania oraz krótkie formy dramatyczne. W tychże artystycznych wydawnictwach pojawiają się jednak także tematyczne eseje, felietony, wspomnienia, wiadomości mejlowe (sic!), recenzje i przyczynki naukowe. Na uwagę zasługuje również część biograficzna, opracowana w oryginalnej formie KART PODRÓŻNYCH, stanowiąca „błyskawiczne" źródło informacji o życiu i twórczości „podróżujących" Autorów oraz wykaz tych z nich, którym kapituła projektu przyznała Miejscówkę Honorową. Całość domyka appendix: na kartach ekskluzywnego - wystylizowanego na folder przedsiębiorstwa „WARS" - dodatku, zaprezentowane zostały tematyczne fotografie, faksymilia, grafiki i reprodukcje materiałów archiwalnych (np. dawnych rozkładów jazdy PKP).