Czwartek, 7 lipca 2016, godz. 18 - spotkanie autorskie z Markiem Ristau pt. „Poradnik wiary” oraz promocja książki. Czytanie fragmentów prozy – Mieczysław Franaszek

Marek Ristau, fot. Krzysztof Szymoniak
Marek Ristau, fot. Krzysztof Szymoniak

Marek Ristau ur. 1955 w Bydgoszcz.  Autor książek „Poradnik wiary według Biblii” (2000), „Zbawienie jest darem Boga” (2000) i „Poradnik wiary, która zwycięża” (2000). Od 1983 związany jest z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Uczestniczył również w Neokatechumenacie. Od 2002 roku prowadzi Księgarnię św. Ojca Pio przy kościele klarysek (ojcowie kapucyni) w Bydgoszczy.

Medytacje biblijne i hezychia

Książka Marka Ristaua, pt. Poradnik wiary, która zwycięża, jest bardzo dobrym wprowadzeniem do głównych tajemnic chrześcijaństwa, takich jak: życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz zesłanie Duch Świętego.

Ristau poprzez liczne cytaty z Pisma Świętego dowodzi, że słowa życia wypowiedziane ponad dwa tysiące lat temu przez Chrystusa są wciąż aktualne dla człowieka współczesnego: „’Trzymajcie się mocno Słowa Życia’ (Flp 2, 16), ‘trzymajcie się tradycji’ (2 Tes 2, 15), trzymajcie się ‘prostej linii prawdy’ (2 Tym 2, 15). Wszystko co zostało napisane w Biblii, ‘napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję’ (Rz 15, 4)”. Ristau dowodzi, że człowiek współczesny, podobnie jak ten z przed wieków, poszukuje pełnej prawdy o swojej egzystencji i tę prawdę może znaleźć w Chrystusie, albowiem tylko Chrystus jest prawdą (J 14, 6). Z chwilą zaś gdy doświadczymy, że „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20), ogarnia nas głęboki pokój – hezychia. I właśnie praca Marka Ristaua prowadzi nas w nieprzerwaną hezychię. Nazywaną też beztroską.

Można zatem powiedzieć, że wraz lekturą książki Marka Ristaua wkraczamy w „nowe życie” (Rz 6, 4), bowiem razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych (Kol 3,1) i staliśmy się w Nim „nowym stworzeniem” (2 kor 5, 17), które żyje w wielkim pokoju, jakże potrzebnym naszym czasom.

Grzegorz J. Grzmot-Bilski