Czwartek, 13 sierpnia 2015, godz. 18 - otwarcie wystawy obrazów „Rozważania o trwaniu” Marka Szarego

Marek Szary
Marek Szary
 

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z Wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1986 roku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem (ilustracją książkową, polichromią oraz projektowaniem witraży). Swoje prace prezentował na 15 wystawach indywidualnych oraz ponad 90 wystawach krajowych i zagranicznych. Malarstwo Marka Szarego wpisuje się w nurt sztuki realistycznej o zabarwieniu symbolicznym. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich oraz nagród JM Rektora UMK za działalność artystyczna. Obecnie jest profesorem w Zakładzie Rysunku Instytutu Artystycznego UMK.

(...) malarstwo Marka Szarego jest wyrazem przeżywania świata. Jego świat jest zdecydowanie antropocentryczny, na każdym z obrazów pojawia się człowiek lub kilka postaci. Przeważnie są to osoby „z życia wzięte”: sam artysta, najbliższa rodzina, konkretny, ulubiony model. Jego świat to natura, kraj, rodzina, praca, filozofia, religia, wreszcie sztuka z jej rozciągłą w czasie, odległą i bliższą tradycją. Związki z tradycją widoczne są już na pierwszy rzut oka, a powinowactwa na tyle czytelne, że wydaje się być oczywista wspólnota – i to wspólnota deklarowana, nie przypadkowa – inspiracji i upodobań. Kompozycje malarskie Szarego wpisują się w tę linię rozwojową malarstwa, która nie wyrzeka się znaczeń i odniesień literackich; przeciwnie, czyni z nich jawny motor napędowy cykli malarskich i rysunkowych, a także realizacji z zakresu sztuki użytkowej. Artysta jest świadomy sytuacji, w jakiej stawia go jego paseistyczna postawa i twórczość(...)”

prof. Zbylut Grzywacz

 

Punktem wyjścia w pracy Marka Szarego jest zanurzenie celowe w Polską sztukę, wydobywanie z niej tego co było najcenniejsze. Nie oczekuje zachwytów, chce tylko, by obraz nie pozostawił widza obojętnym i skłonił go do refleksji. Tak mówi o swoim malarstwie. Rzeczywiście, czytelne są odniesienia i cytaty z dawnych mistrzów polskich – Matejki, Kossaka, Siemiradzkiego, Malczewskiego. Tylko znakomity warsztat malarski jak ten prezentowany przez Szarego, na takie nawiązania może pozwolić. Zakorzenienie w tradycji, zarówno malarskiej jak i rozumianej szerzej jako obyczajowość polska zdaje się kluczem do zrozumienia twórczości Marka Szarego. Tradycje te są w pełni zaadoptowane do współczesności, bowiem tematyka obrazów widza obojętnym, wedle intencji autora, nie pozostawia.„

Katarzyna Napiórkowska

 

Ten malarz szczególnie poszukujący i myślący o całości dziejów- od głębi filozofii - starożytności, po dzisiejsze pytania, problemy pędzącej cywilizacji, próbuje ukazać na ich tle swojego ducha. Tworząc swój kod przekazu Marek Szary często powtarza te same postacie czy formy, aby dotrzeć do archetypu miejsca. Jego wyborów wobec tradycyjnego malarstwa, ale i świadomości wobec artystycznego rozpoznania. Tworząc takie mosty ten malarz godzi siebie i potencjalnego odbiorcę z obecnym czasem. Światem, w którym jedni chcą nam zapewnić prawdę a drudzy pragną nas jej pozbawić. Kolor i forma w takiej twórczości jak Marka Szarego gdzie ponadczasowość dzieła jest prawdziwą, niewidzialną siłą, wolnością samą w sobie, stają się zagadką i szyfrem. Kluczem do rozpoznania intelektualnej refleksji.”

prof. Andrzej Banachowicz

Marek Szary, Autoportret podwójny z Hektorem, 2008, olej na płótnie, 100 x 140 cm
Marek Szary, Autoportret podwójny z Hektorem, 2008, olej na płótnie, 100 x 140 cm

Marek Szary, Cztery pory przemijania - wiosna, 1996, olej na płótnie, 70 x 100 cm
Marek Szary, Cztery pory przemijania - wiosna, 1996, olej na płótnie, 70 x 100 cm

Marek Szary, Cztery pory przemijania - lato, 1996, olej na płótnie, 80 x 100 cm
Marek Szary, Cztery pory przemijania - lato, 1996, olej na płótnie, 80 x 100 cm

Marek Szary, Cztery pory przemijania - jesień, 1996 olej na płótnie, 80 x 100 cm
Marek Szary, Cztery pory przemijania - jesień, 1996 olej na płótnie, 80 x 100 cm

Marek Szary, Cztery pory przemijania - zima, 1995, olej na płótnie, 70 x 100 cm
Marek Szary, Cztery pory przemijania - zima, 1995, olej na płótnie, 70 x 100 cm

Marek Szary, Łączenie przeciwieństw - zima, 2006, olej na płótnie, 100 x 140 cm
Marek Szary, Łączenie przeciwieństw - zima, 2006, olej na płótnie, 100 x 140 cm

Marek Szary, Zwiastowanie, 1999, olej na płótnie, 100 x 135 cm
Marek Szary, Zwiastowanie, 1999, olej na płótnie, 100 x 135 cm