Czwartek, 12.02.2019, godz. 18.00 – otwarcie wystawy grafik Jacka Solińskiego pt. „Urzeczywistnienie” (ostatnia ekspozycja w ramach Jubileuszu 40-lecia Galerii Autorskiej).

Jacek Solinńki, Dwie rzeczywistości, linoryt, 2006

Jacek Solinńki, Dwie rzeczywistości, linoryt, 2006

(…) Artystyczny alfabet Solińskiego, ryty w materii liniami, kreskami, punktami, przenosi nas nieustannie na próg semantyki i tajemnicy stawiając tym samym w obliczu „niepoznawalnego”, „niewidzialnego”, „niepojętego”.  Jego alfabet to także litery, tyle że ryte, a nie pisane, to znaki, ale będące również zapisem. W tym sensie jest dla mnie autor Dnia, jak tchnienie wiatru poetą linorytu. Mógłbym za Maryną Cwietajewą powiedzieć, że jak i ona jest całkowicie obojętny względem widzialności, co w żaden sposób nie obraża jego poczucia realności i tego, co określiłbym następującymi słowami – jego pościgiem za istotą tej Realności, której kostium jest większy niż sama tkanina widzialności. Realne bowiem to także niewidzialne, do którego odsyła nas fizycznie stawiany znak/zapis, stawiany przez fizyczną rękę rylcem lub rysikiem, ołówkiem lub długo(pisem). Zatem linorytnik z Bydgoszczy jest również linopisem stawiającym literę linii.  (…) Ta linia/ lina również jest u niego w dużym stopniu muzyczna, co wynika z jego miłości do muzyki. A ponieważ zaczyna nam tych muz przybywać, muzyczność linorytów Solińskiego odłóżmy później. I jeszcze jedno, tą linią/liną nikogo i niczego nie zapętla, ona jest opowieścią o nawiasie jego życia w tu i teraz, wciąż z trudem i mozołem ponawianych wysiłkach „wyjrzenia” poza ten nawias. Modlitwą.

Wojciech Kass