środa, 13 września 2017 - otwarcie wystawy fotografii ks. Macieja Kulczyńskiego pt. „Bliskość”.

ks. Maciej Kulczynski
ks. Maciej Kulczynski
 

Maciej Kulczyński ur. 1977 w Szubinie, ksiądz katolicki. W 2003 ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Aktualnie jest dyrektorem Domu Księży Emerytów w Bydgoszczy i wicedyrektorem „Caritas” Diecezji Bydgoskiej. Od 2006 roku zajmuje się fotografią kreacyjną i socjologiczną dokumentując najbliższe otoczenie. Swoje prace łączy z krótkimi poetyckimi narracjami. Autor pięciu wystaw indywidualnych.

* * *

„Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».  Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać”(Mk 12,32-34).

Prawdziwa bliskość, w całej jej rozciągłości znaczeniowej, to nic innego jak być „niedaleko od Królestwa Bożego”. Kto to rozumie, usuwa w sobie bariery w relacji do Boga i człowieka, które pojawiają się zamykając człowieka na siebie samego, we własnym jego kręgu. Nie można być blisko miłując wyłącznie siebie i służąc swoim żądzom, które coraz to mocniej okręcają człowieka wokół własnej jego osi. Kochać Boga może tylko serce czyste, a oczyszcza się ono w bezinteresownej relacji z bliźnim, a im bardziej to trudna i wymagająca relacja, tym większa bezinteresowność i zapomnienie o sobie. Pragnienie bliskości jest czymś najbardziej naturalnym, a życie pokazuje, że oddalamy się od siebie, a przede wszystkim od Boga. Umieramy z pragnienia siedząc przy źródle wody żywej, skupiając się tylko na sobie (jak bardzo chce nam się pić), nie zauważamy możliwości zaspokojenia swojego głodu wody i to ponad miarę tego co możemy spożyć. Smucimy się, że jesteśmy samotni i użalając się nad rozpaczliwą własna sytuacją, nie widzimy samotności innych. A wystarczy tylko otworzyć oczy, aby być Blisko, być „niedaleko od Królestwa Bożego”.

ks. Maciej Kulczyński

Maciej Kulczynski, Helmut, fotografia, 2017
Maciej Kulczynski, Helmut, fotografia, 2017

Maciej Kulczynski, Pan Czysty 1, fotografia, 2017
Maciej Kulczynski, Pan Czysty 1, fotografia, 2017

Maciej Kulczynski, Radosław, fotografia, 2017
Maciej Kulczynski, Radosław, fotografia, 2017

Maciej Kulczynski, Romany, fotografia, 2017
Maciej Kulczynski, Romany, fotografia, 2017

Maciej Kulczynski, Dwaj, fotografia, 2017
Maciej Kulczynski, Dwaj, fotografia, 2017

Maciej Kulczynski, Pan Czysty 2, fotografia, 2017
Maciej Kulczynski, Pan Czysty 2, fotografia, 2017