Sobota, 1 kwietnia 2017, godz. 18 - otwarcie wystawy fotografii Jerzego Zegarlińskiego pt. „Ćwierć”

Jerzy Zegarliński
Jerzy Zegarliński
 

Jerzy Zegarliński, ur. 1949 w Gliwicach, ukończył Uniwersytet Wrocławski z dyplomem archeologa. Uprawia fotografię kolorową. Szczególny okres aktywności twórczej przypadł na czas kilkuletniego pobytu (w latach 80.) w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem 25 wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Od początku lat 90. współpracuje z Galerią Autorską. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Przeglądów Fotografii Bydgoskiej (od 1995). Prowadzi firmę impresaryjno-artystyczną „Zegart” zajmującą się organizacją wystaw.

…) moja nieśmiałość, którą odczuwam wobec świata, każe mi go postrzegać ani jako piękny, ani jako brzydki, po prostu takim, jaki jest. Niczego nie chcę udowodnić, niczego kształtować czy zbawiać kogokolwiek. Zatrzymać efemeryczny kształt, umykającą chwilę – to jest najważniejsze. Irytują mnie pytania czym jest dla mnie fotografia, pytania o jej sens. To po prostu ta sfera, w której jestem niezależny, bez jakichkolwiek wytycznych, bez opinii kogokolwiek. Jednoosobowe pole działania.

Jerzy Zegarliński

Błazen czy mędrzec?

Obraz.”Stańczyk” Jana Matejki możne być dobrym wprowadzenie do twórczości fotograficznej Jerzego Zegarlińskiego. Rzeczony Stańczyk czyli Błazen jest pogrążony w namyśle nad Rzeczpospolitą natomiast gawiedź szlachecka za jego plecami bawi się i nie myśli o przyszłości Polski. Do motywu błazna mędrca nawiązuje również Leszek Kołakowski w swoim słynnym eseju noszącym tytuł „Kapłan i błazen”. W tym szkicu Kołakowski twierdzi, iż nie interesuje go poznanie całości rzeczywistości, lecz wystarcza mu wiedza o świecie życia codziennego pozbawionego transcendencji.

Postrzeganie świata przez Jerzego Zegarlińskiego przenika jakiś dziwny rodzaj ironii. Trudno tu określić z jakim nastawieniem autor zadaje pytanie: kim jest człowiek? Dlatego widz pozostaje w dylemacie: czy autor fotografii jest błaznem czy mędrcem?

Grzegorz J.Grzmot-Bilski

Jerzy Zegarliński, fotografia, bez tytułu
Jerzy Zegarliński, fotografia, bez tytułu

Jerzy Zegarliński, Seriami Po 3, fotografia
Jerzy Zegarliński, Seriami Po 3, fotografia

Jerzy Zegarliński, Ślady, fotogragia
Jerzy Zegarliński, Ślady, fotogragia