Czwartek, 13 października 2016, godz. 18 - „DROGA I DOM” – Bogdan Chmielewski – otwarcie wystawy dokumentacji prac lat 2014-2016

Bogdan Chmielewski, fot. Krzysztof Szymoniak
Bogdan Chmielewski, fot. Krzysztof Szymoniak
 

Bogdan Chmielewski, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1970 r. Uczestnik 146 wystaw i imprez artystycznych. Autor ponad 200 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2008. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek „Grupy 111-Lucim”. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ważne etapy działalności artystycznej: Wyjście: Wystawa dworzec PKP – Bydgoszcz Główna; „Poezja na Dworcu” 1975, „Akcja Podróż” (1976); Przejście – zatrzymanie :„Akcja Lucim” (1977-78), Działanie w Lucimiu 1979Powrót (nóstos): działania lucimskie, praca w Luciumiu i poza nim (1980-2007): Nóstos (tęsknota za domem) 1980; współudział w sformułowaniu programu 11 punktów „sztuki społecznej” (1980); Oikomancja – postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współrzędnych czasu i miejsca „domowskazów” (1991); „Bajki wizualne” (ponowne zaczarowanie świata) 1994; koncepcja „dobrego miejsca” (chrono-etno-eko-sacro-kosmo-topu )1995; realizacje oikoniczne – kondensaty adoracyjno-kontemplacyjne (1992-2008); prognoza formacji. „nowi cisi” (2000)

* * *

...droga i dom. Obie rzeczy brzemienne w znaczenia, jak mało które. Można nawet zaryzykować pogląd, że nie ma innych w sztuce. Jeśli ktoś postawi pytanie (właściwie niemożliwe do odpowiedzenia), co to jest sztuka – należy prawdopodobnie odpowiedzieć przez metaforę: Jest to droga do domu.

prof. Jacek Sempoliński
Warszawa, 31.08.1998
(fragment)

Bogdan Chmielewski, Ideogram, 1989
Bogdan Chmielewski, Ideogram, 1989