Wydarzenia

Jan Kaja, Przeczuwanie, olej, płótno, 93x118cm, 1991Czwartek, 25.04.2019, godz. 18.00 – otwarcie wystawy obrazów i grafik Jana Kaji i Jacka Solińskiego pt. „Wybór w cieniu”.

ks. Jan Sochoń, Wybór wierszyCzwartek, 25.04.2019, godz. 18.00 – spotkanie poetyckie z ks. Janem Sochoniem pt. „Modlitwa do ciszy” i promocja książki. Wprowadzenie - Jarosław Jakubowski. Czytanie tekstów – autor, Roma Warmus i Mieczysław Franaszek.

Robert Kaja, Kształt wewnętrzny, obiektczwartek, 21 marca 2019 - otwarcie wystawy rzeźby Roberta Kaji pt. „Kształt wewnętrzny”

czwartek, 21 marca 2019 - „W skali wyobraźni”, spotkanie poetyckie - prezentacja utworów Wojciecha Banacha, Grzegorza J. Grzmot-Bilskiego, Małgorzaty Grajewskiej, Krzysztofa Grzechowiaka, Jarosława Jakubowskiego, Grzegorza Kalinowskiego, ks. Franciszka Kameckiego, Krzysztofa Kuczkowskiego, Macieja Krzyżana, Henryka Majcherka, Piotra Wiesława Rudzkiego, Bartłomieja Siwca, Marka Kazimierza Siwca, Mariusza Stoppela, Krzysztofa Szymoniaka i Wiesława Trzeciakowskiego. Czytanie tekstów – autorzy, Roma Warmus i Mieczysław Franaszek.

Bartłomiej Siwiec, fot. Jacek Solińskiczwartek, 28 lutego 2019 - spotkanie autorskie z Bartłomiejem Siwcem pt. „16 schodów” i promocja książki. Wprowadzenie – Hanna Strychalska. Czytanie tekstów – Roma Warmus i Mieczysław Franaszek.
Alina Kluza-Kaja, Autoportret, płótno, olejczwartek, 28 lutego 2019 - otwarcie wystawy obrazów Aliny Kluza-Kaji pt. „Widzialne i niewidzialne”.